AppleM2传奇引擎检测身上装备已强化和可强化次数脚本示例

AppleM2传奇引擎检测身上装备已强化和可强化次数脚本示例

20190128140528.png (617.39 KB, 下载次数: 0)

下载附件

2019-1-28 14:14 上传

检测身上装备已强化和可强化次数

格式:

    CHECKITEMSTRENGTHENCOUNT 装备位置(0..15) 检测类型(0检测已强化,1检测可强化) (>,<,=,?) 数量

示例:

[@main]

#IF

CHECKITEMSTRENGTHENCOUNT 5 0 > 8

#ACT

SENDMSG 5 检测到你的左手镯已强化次数超过了8次

[@main_2]

#IF

CHECKITEMSTRENGTHENCOUNT 5 1 > 8

#ACT

SENDMSG 5 检测到你的左手镯还可以强化8次以上

文章归发布者所有。发布者:爱到深处,转载请注明出处:https://www.anyitu.com

如该内容侵犯您的权利,请及时联系我们

微信公众号